Prislistan nedan listar de vanligaste typerna av felsökning och reparationer. Prislistan är på inga sätt absolut, priset kan variera beroende på vad som ska göras och hur lång tid det  kommer ta. Priset görs upp tillsammans med kunden vid inlämnandet av datorn. Normalt så  tar en felsökning eller reparation 1-3 dagar, men vid hög arbetsbelastning eller om det är lång  leveranstid på reservdelar så kan den tiden bli längre. Information gällande hur lång tid det  kommer att ta lämnas till kunden vi inlämnandet av datorn.

Felsökning - Stationär dator

Från 499:-
XCore Systems tar emot datorn och felsöker utifrån kundens beskrivning av felet. När felet  har lokaliserats och isolerats, ringer XCore Systems upp kunden och talar om vad som är fel  samt ger prisförslag på reparation. Kunden får därefter ta ställning till ev. reparation. XCore  Systems föreslår aldrig reparation som är oskäligt dyr i förhållande till datorns värde. Lättare  fel åtgärdas utan extra kostnad.

Felsökning - Bärbar dator

Från 799:-
XCore Systems tar emot datorn och felsöker utifrån kundens beskrivning av felet. När felet  har lokaliserats och isolerats, ringer XCore Systems upp kunden och talar om vad som är fel  samt ger prisförslag på reparation. Kunden får därefter ta ställning till ev. reparation. XCore  Systems föreslår aldrig reparation som är oskäligt dyr i förhållande till datorns värde. Lättare  fel åtgärdas utan extra kostnad. Felsökning av bärbara datorer tar längre tid än stationära,  därav det högre priset.

Felsökning - Express

Från 999:-
Normal felsökning av stationär eller bärbar dator, men vi ger datorn prioritet och utför  normalt alla åtgärder inom 24 timmar eller enligt kundens önskemål.

Installation - Operativsystem

Från 499:- (max 999:-)
Priset på installation varierar utifrån operativsystem och tillgång till drivrutiner. En  installation av Windows 7, 8 eller 10 med befintliga drivrutiner är billigare än en  installation av Windows XP, Vista eller 98 där vi får leta rätt på och ladda ner drivrutiner. Installation av  Operativsystem sker ENDAST om original produktnyckel finns.

Installation - Hårdvara

Från 0:- (Hårdvaran ej köpt från XCore: från 299:-)
Priset på installation varierar utifrån typ av hårdvara och ev. installation av drivrutin. En  installation av komponenter utan drivrutiner görs gratis om komponenten är köpt av XCore  Systems och inte kräver större ingrepp. För hårdvara som ej köpts av Xcore Systems lämnas  ingen rabatt på installation.

Backup av data

Från 499:-
Priset på backup varierar beroende på hur mycket data det rör sig om. Kostnad för lämpligt  backup-medium tillkommer (vanligvis CD/DVD, extern hårddisk, USB-minne).

Återställning av förlorad data till backup

Från 499:-
Priset på återställning av data varierar beroende på hur skadat mediet är. Kostnad för lämpligt  backup-medium tillkommer (vanligvis CD/DVD, extern hårddisk, USB-minne). Garantier  för återställande kan inte ges då mediet kan vara för skadat. Vi sådana fall utgår endast en  reducerad minimidebitering på 499:-

Borttagning av virus och annan skadlig programvara

Från 399:-
Priset variera beroende på hur omfattande infektionen är och hur svårt det är att ta bort den. I  de fall ominstallation av operativsystemet krävs sker detta till rabatterat pris.

Hembesök

Från 799:-
Vi kan utföra de flesta sorters installationer hemma hos privatpersoner eller på företag. Vi  kan även utföra reparationer eller göra enklare diagnostik på hård- och mjukvara. Vi debiterar  799:- per påbörjad arbetstimme. Som exempel kan nämnas att en installation av en trådlös  router med 1-3 anslutna datorer tar 30 - 60 minuter.

Intyg till försäkringsbolag

Från 499:-
Vi värderar, ger kostnadsförslag och skriver intyg till alla större försäkringsbolag.