Adress

XCore Systems
Vaksalagatan 7
753 20 Uppsala

Telefon

Butiken / Kundservice: 018 – 10 09 88
Serviceverkstad: 018 – 10 08 76
Mobilservice: 018-472 804 0

Mail

Allmänna frågor, offerter, företag:
info@xcore.se

Allt rörande service och produktsupport:
support@xcore.se

Frågor gällande mobilservice:
uppsala@ifonbutik.se